Hogyan és miért adj egyedi szerkezetet prezentációidnak a piramiselvvel?

Számos előadó prezentációjának méltatlanul elhanyagolt útitársa a struktúra tudatos felépítése. Pedig ez minden prezentáció gerince. A piramiselv megmutatja, hogyan kommunikáld érthetően és tömören az elképzeléseidet úgy, hogy a közönség figyelmét megragadhasd. Továbbá a mondanivalódból egy olyan lebilincselő történet jöjjön létre, amely könnyen megjegyezhető és érthető.

Barbara Minto nevéhez fűződő szerkezeti elv sikerének alapja azon nyugszik, hogy az elménk automatikusan megkülönböztető piramiscsoportokba rendezi az információkat. Nézzük tehát közelebbről.

minto piramiselve

A MINTO piramis elv egy olyan keretrendszer, amely lehetővé teszi számodra is, hogy egy egyszerű, mégis lenyűgöző és emlékezetes történettel vond magadra a hallgatóságod figyelmét.
 


Hadd tegyek fel neked egy pofonegyszerű kérdést.

Hányszor írtál le bármit – akár hosszabban – egy másik személynek címezve úgy, hogy azt visszaolvasva egy csapongó kisiskolás is megirigyelhetett volna, aminek nem volt akkora értelme, mint remélted?

Esetleg valaki más azt mondta neked, hogy nem tudja követni a leírtakat?

Ohh, itt nem a szofisztikáltság hiányáról beszélek vagy arról, hogy ne tudna bármelyikünk is szépen vagy épp „hivatalból jól” fogalmazni.

Hanem arról, hogy soha ne hagyd figyelmen kívül a szerkezetet, a struktúrát.

Így érheted el, hogy megértsenek, egyetértsenek és emlékezzenek minden prezentációdra, üzenetedre, kommunikációdra, amelyet készítesz és tartasz.

Ha a mondanivalód részleteinek bármely csoportját eleve piramis szerkezetbe rendezed, akkor nemcsak értékes időt és erőfeszítést takarítasz meg az írással, vagy előadás esetében a megszólalással, hanem még kevesebb erőfeszítést igényel annak megértése is.


A prezentációd tudatos struktúra nélkül csak féllábú óriás


Korábbi cikkeimben is említettem már, hogy szívből hiszek abban, hogy ma bárki ki tud törni a saját szavainak börtönéből és elérheti a flow érzését. Elkerülve ezzel a tömeggyilkos diákkal spékelt csontszáraz előadásokat.

Ehhez nemcsak egy jó témára, az előadói készségeinek csiszolására, de egy hatásos beszéd felépítésének tudására is szüksége lesz.

Ismernie kell az emlékezetes előadás titkát.

Ebből a cikkből most épp a prezentáció gerince, a struktúra, azaz a szerkezet felépítése kapcsán egy használható eszközt adok a kezedbe.

Mert a prezentáció tudatos struktúra nélkül csak féllábú óriás.


A prezentáció és a struktúra: egy titkos kapcsolat, amely végigvisz a konklúzióig


Egy prezentáció során tulajdonképpen egy utazásra viszed a közönséget, egy olyan utazásra, ami után – ha jól csinálod – az emberek másképp látják majd a világot.

Mert közben:

meggyőzől.

motiválsz.

eladsz.

befolyásolsz.


Minden esetben a prezentációd első eleme a cél, a konklúzió, az üzenet megfogalmazása lesz (tartalom meghatározása). Ezután jön majd a prezentáció struktúrájának kialakítása (tehát milyen elemeket veszel bele, mi lesz a logikai íve).

Épp ezért most bemutatok egy olyan módszert, amivel döntő hatást gyakorolhatsz a hallgatóságra.

prezentáció


A piramiselv Barbara Minto nevéhez fűződik, aki a McKinsey tanácsadói számára fejlesztette ki a módszert, hogy segítsen nekik strukturálni a jelentéseiket. Minto volt a felelős azért, hogy az újoncokat a lehető legrövidebb időn belül szakértő tanácsadókká képezze.

Barbara Minto mindössze 10 évig volt a cégnél, de a nyoma máig maradandó.

Minto írt egy könyvet is a The Pyramid Principle címmel, még az 1970-es években a McKinsey & Company kiadónál.

Tanítása azóta széles körben része annak az eszköztárnak, amelyet a világ számos stratégiai tanácsadója tanul és használ.


Az általa tanított piramis elv egy hierarchikus struktúra.


Az elv azon az előfeltevésen alapul, hogy egy érv könnyebben érthető – és sokkal meggyőzőbb –, ha piramisszerű hierarchiába rendeződik. Ezt a mintát követve a piramis tetején található a prezentációd legfontosabb elvihető üzenete, melyet ezután logikus sorrendben követve bizonyítékok rétegei követnek.

A struktúra mögött pedig egy logikával és adatokkal alátámasztott történetszál bontakozik ki, amelyet a prezentáció elkészítése során tudatosan megtervezel.


„A piramis egy olyan eszköz, amely segít kideríteni, mit gondolsz” – állítja Minto. Kép: Barbara Minto LinkedIn
 


Tehát a piramis elv alapján az előadásunkat egy bevezetővel érdemes kezdeni, majd mind a problémát (konfliktus, megoldandó nehézség, bonyodalom), mind pedig a problémára adott és általunk nyújtott megoldókulcsot is szükséges kifejteni.

Az előadásunk további része pedig a válaszunk, megoldásunk alátámasztására szolgál majd.

A konklúziót – a kulcsüzenetet – az alátámasztó érveink teljes kombinációja támasztja alá, amelyek együttesen egy logikus történetszállá alakulva arra a végkövetkeztetésre juttatja el végül a közönséget, hogy a kulcsüzenet valós, igaz, hiteles.

Így minden alátámasztó érvünk – az alátámasztó adatok segítségével –megdönthetetlenné válik.

„A technika nagy értéke épp abban rejlik, hogy arra késztet, hogy kihúzd a fejedből azokat az információkat, amelyekről nem is tudtad, hogy ott vannak. Majd segít fejleszteni és formálni, amíg a gondolkodás kristálytiszta nem lesz. Ameddig ezt nem teszed meg, nem tudsz jó döntéseket hozni a felhasznált diák, anyagok vagy a videók kapcsán” – vallja dióhéjban Minto.


Az elvről részletesebben olvashatsz Minto „The Pyramid Principle” című tankönyvéből is, amiben részletesen elmagyarázza azt a gondolkodást, amelyet ajánlatos elsajátítani, mielőtt mind mapping-ot vagy jegyzeteket gyártanánk a prezentációnknak.

Hogyan építsünk fel gyakorlatiasan egy prezentációt a MINTO piramis elv alapján?


A MINTO piramiselv, más néven McKinsey piramiselve lényegében tehát egy olyan eszköz, amellyel akár nagyobb mennyiségű információ is feldolgozható és strukturálható egy történet, üzenet vagy prezentáció közvetítésére. Méghozzá anélkül, hogy a fontos részleteket hagynánk ki.

A MINTO piramiselv alapján a prezentációd a piramis következő három szintjének alkalmazásával álljon össze:

1.       Szint: Válasz. Bevezető kulcsüzenet.

(szituáció/helyzet > bonyodalom/konfliktus > kérdés > válasz)
Minden, ami számít, legyen benne a bevezetőben.

2.       Szint: Alátámasztó érv.

A problémára adott válaszod MECE-érvek* logikai kombinációja támassza alá.

3.       Szint: Alátámasztó adatok.

Minden érvet alátámasztó adatok támasszanak alá.

4.       Szint: Konklúzió.

A levonandó végkövetkeztetés.


* A MECE-elv segít összetett ötleteket vagy információkat egyszerű, logikus és könnyen érthető csoportokba rakni. A MECE-elvnek két összetevője van: Kölcsönösen kizáró (ME), tehát minden infócsoport teljesen különálló, és nincs átfedés a csoportok között. Együttesen kimerítő (CE), tehát az összes infócsoport összege lefedi az összes lehetséges lehetőséget.

A MECE egy csoportosítási elv, mely az elemeket részhalmazokká alakítja, amelyek kölcsönösen kizárják (ME) és együttesen kimerítik (CE) egymást.

Tehát az ötletcsoportok MECE-ek legyenek – olyan felosztott darabok, amelyek kölcsönösen kizárják egymást és együttesen kimerítik az egészet.


Nézzük részletesebb a MINTO piramiselvet a gyakorlatban

E három szint összessége alkotja a piramisszerkezetet:

1. A válasz (tézis vagy kulcsüzenet)

A piramis felülről lefelé irányuló szerkezetének alkalmazása általában a kommunikációs módszerekben azt jelenti, hogy a feltett kérdésre közvetlen választ kapunk. A válaszok lehetnek tanulmányok eredményei, szakdolgozat vagy egyéb.

A MINTO piramis elve megfordítja ezt a hagyományos módszert.

A következtetések levonását a tények ismertetése és az összes elemzés és alátámasztó érv után adja csak meg.

Először tehát mindig az összefoglaló üzenetet, az ötletet add meg a piramisod tetején.

A világos és konkrét formában tálalt válasz után hozd fel a támogató indokokat vagy motivációkat. Ennek oka egyszerű: a rendelkezésre álló idő hatékonyabb kihasználására törekszel. Ugyanis a hallgatóság gyakran előre látja a következtetést vagy az ajánlást akkor, amikor épp érvek és indokok lavináját zúdítod rá.

Mert felülről lefelé gondolkodnak, a nagyobb összképre koncentrálva. A közvetlen kommunikációs stílus leginkább az asszertivitás és az önbizalom megnyilvánulása lesz a részedről.

minto piramis elve drprezi dia
Minto piramisa


Mi a válasz a prezentációdban?

A válasz egyszerűen egy világos, tömör és hatékony alapvető üzenet, amely négy összetevőből áll:

  1. Szituáció/helyzet – leírsz egy helyzetet, hogy képet alkothass a hallgatóságod elméjében.

  2. Komplikáció/bonyodalom – mi okozza a konfliktust, problémát vagy lehetőséget? Ezeknek a tényezőknek cselekvésre kell kényszeríteniük a hallgatóságot, vagy legalábbis továbbra is fenn kell tartaniuk a figyelmet.

  3. Kérdés – egy kérdést teszel fel, amely kiemeli azt a döntést, amellyel a hallgatóságodnak szembe kell néznie. A kérdésnek logikusan kell következnie a bonyodalomból.

  4. Válasz – vagy egy ajánlás, kulcslépés, amely megoldja a problémát. Biztosítja a happy end-et. A megoldásodnak kölcsönösen kizárónak és együttesen kimerítőnek kell lenniük (MECE).


2. Támogató érvek

 

Csoportosítsd az érveket és foglald össze a főbb pontokat!

Az alátámasztó érveket ezután rendezned, csoportosítanod kell és logikus módon össze is kell foglalnod azokat. Hogyan tedd ezt a folyamatot egyszerűbbé?

A MINTO Piramis-elv azt javasolja, hogy „a gondolatok egyetlen főgondolat alatt alkossanak piramist.”

Más szóval, minden alátámasztó érvnek egy minipiramishoz kell hasonlítania. Kiegészítve ezt a saját válaszoddal, alátámasztó érveiddel, adatokkal és tényekkel.

Minden egyes gondolatot három alátámasztó érv támasszon alá. A piramis bármely szintjén lévő ötletek lényegében az alattuk csoportosított ötletek összefoglalói.

Mivel a kulcsüzenetet korábban lefektetted, itt előhozakodsz az előadás okával, az érvekkel, indokokkal vagy motivációkkal. A MINTO Piramis-elv szerint ez a szint jelenti az összes érved fő pontokban történő egyesítését.

Összefoglalva: Minden pont az első lépésben adott válasz konkrét alátámasztásának egy összefoglalását jelenti.

 

3. Támogató adatok vagy tények

Ahogy a neve is jelzi, a piramis alján találhatók a bizonyítékok, adatok, tények és egyéb megállapítások, amelyek alátámasztják az alátámasztó érveket.

A legalacsonyabb szinten olyan alátámasztó részleteket és ötleteket adsz meg, amelyeknek meg kell mutatniuk a bemutatott érvek hitelességét. Például: ilyen lehet az ügyfelek ajánlásai.Minto piramisa


EXTRA TIPP:

Ha odafigyelsz a prezentációd szerkezetére, a rendezettségre, az egyértelműség és a logika alkalmazhatóvá válik a történetedben.

Ha a megadott érveid bizonyos gyakorisági vagy ok-okozati struktúrát tartalmaznak, akkor ezeket időrendi sorrendbe érdemes helyezni. Először a legfontosabb érveket és gondolatokat mutasd be.

A MINTO piramis elve épp ezért három szintes.

A piramis tetején található a válasz, vagy egy világos és tömör alapvető kulcsüzenet, amely választ ad egy kérdésre vagy megold egy problémát. Két további szintje pedig az alátámasztó érveket, illetve alátámasztó adatokat és tényeket gyűjti magába.


Lassan ölő méreg


Az unalom lassan ölő méreg.

Képes elérni egy előadáson, hogy az előadó személy seperc alatt bekerüljön szívünk első sorának harmadik fiókjába, az „unalmas emberek” címke mögé.

Mert mindannyiunkról él az előadásunk előtt egy ideális kép, amit mások reménnyel telve őrizgetnek egészen addig, amíg ki nem derül, hogy ez csak egy kósza reménysugár volt.

Íme egy lista, hogy milyen tartalmi elemei vannak az unalmas előadásoknak.

Szarkasztikus leszek.

Válassz ki párat ezek közül és koncentrálj a megvalósításukra erősen.

A hatás garantált.

Köztük van az a tipikus hiba is, amit úgy hívnak. „Ne legyen célja és üzenete az előadásodnak!”

Tehát felteszem a nagy kérdést.


Neked mi a célja az előadásodnak?


Ne feledd, mint mondott Minto.

A piramis egy eszköz, amely segít megtudni, mit gondolsz.

A piramiselv alkalmazása lehetővé teszi, hogy gondolkodásodat olyan világosan mutathasd be, hogy az ötleteid, üzeneteid csupán minimális erőfeszítéssel, de maximális hatás mellett a hallgatóságod elméjébe és szívébe kerülhessenek.

Ehhez csak az szükséges, hogy egyetlen pont alatt, egy piramisban szervezd az ötleteidet; és eléred az előadásod célját. Az előadásod ilyen módon történő felépítése lehetővé teszi az emberek számára, hogy magukba szívjanak egy központi gondolatot, majd az azt alátámasztó információkkal is eláthasd őket.

A MINTO piramiselvét egy meggyőző kommunikációs eszközként arra használhatod, hogy felkeltsd az időszegény vezetők figyelmét vagy megnyerd a leendő befektetőket.

Tanulnál még?

Tudtad, hogy egy retorikai képzéssel erőteljesebben mehetsz neki a gyengeségeidnek, ahol megtanulhatod a legprecízebb trükköket és titkokat is? Segítségével megtanulhatod, hogy miként juss el leggyorsabban a célodhoz.

 Válj emlékezetes előadóvá, jelentkezz velünk a közös utazásra még ma, Fesztelen Előadó képzésünk épp ebben segít.

Tetszett? Oszd meg az ismerőseiddel!

Gyakorlatias, azonnal használható prezentációs tippek az e-mail-fiókodba. Kéred?

Blog feliratkozás

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük