Hogyan válj emlékezetesebb előadóvá nyelvi alakzatok használatával?

Te milyen huzatot hagysz magad után?

Ebben elemi szerepe van a beszéded felépítésének. Létezik egy jó előadásnak titka? Van szuperképlete? Milyen út vezet egy gondolat megszületésétől az előadás utáni tapsviharig? Nos, a tanulási folyamat során rájövünk, hogy néha „olyan eszközök” használata határozza meg egy beszéd kimenetelét, amikre leginkább az irodalom órákról dereng csupán valami. Pedig csavarokat rakhat az előadói gépezetünkbe! Mégis hogyan?

 

Szimbolikusan megérteni a világot.

Ez az, amire a te közönséged is vágyik, illetve ez az, amibe az élet különböző területein „kapaszkodik”. Erősen. Mert ezzel lesz kevesebb meló megérteni, feldolgozni, átérezni bármit is.

Így van ez a nyilvános beszédek során is.

A nyilvános beszéd az élő közönség felé gyakorolt beszéd strukturált módon történő végrehajtása annak érdekében, hogy tájékoztassa, szórakoztassa és meggyőzze őket.

 

Tájékoztat. Szórakoztat. Meggyőz.

 

A három szót leírni csupán néhány másodperc.

Átélni, vagy inkább feladatként teljesíteni szinte egy Himalájához hasonlítható hegycsúcs, amit meg kellene mászni. Órák kérdése, mire egy előadásra felkészülsz annak érdekében, hogy e három szót a gyakorlatban is „leírhasd”.

Éppen ezért a köznapi vagy költői szóképek, retorikai alakzatok – metafora, hasonlat, metonímia, analógia, alliteráció, anafora stb. – elengedhetetlen kellékei a hatásos nyilvános beszédnek.

Magyarázom is, hogy miért.

 

Hogyan segítenek az alakzatok a közönséggel azonos frekvenciára kerülni?

 

Ma, 2020-ban is szimbólumokkal, népszerű történetekkel és kifejező szóképekkel támasztjuk alá mondandónkat, üzenetünket (akkor is, ha gyakorta nem tudatosan tesszük).

Amikor előkapjuk őket a retorikai tarsolyunkból, akkor olyan közös kulturális kódokat aktiválunk, amely során összekötjük magunkat a közönséggel.

Az asszociációk és a másodlagosan behívott jelentéstartományok ugyanis nem szorulnak magyarázatra.

 

És ezzel tulajdonképpen 19-re lapot húzunk. Majd nyerünk.

 

Mivel közönséged érti, érteni véli abban a momentumban azt, amit mondani akarsz, ösztönösen rokonszenvet érez irántad, az előadó iránt.

 

Beszéd átlagosból megjegyezhetővé?

 

Egy nyilvános beszéd többféle végcél felé haladhat: célod lehet az információk megosztása, egy történet elmondása, cselekvésre ösztönzés vagy ezek kombinációja.

Neked már a témaválasztásnál tisztában kell lenned a CÉLODDAL. Minden itt kezdődik. Azonban a legjobb célok is elvérezne (de csendesen), ha nem érnek célba.

Ahogy Berze Márton, a könyvem társszerzője írja a Még Mindig Előadok, tehát vagyok c. könyvben:

 

Legyen szó politikai szónoklatról, konferenciaelőadásról vagy egy hétindító értekezleten elhangzó vezetői összefoglalóról, a hallgatóság szomjazza és várja a beszélőtől az egyszerűséget és a képszerűséget.

 

Ismétlés, alliteráció, anafora, halmozás, fokozás, felsorolás, párhuzam, ellentét, paradoxon, párhuzam és oximoron…talán még neked is dereng valami az irodalom óráról.

Bár egy TED-előadás vagy céges prezentáció nem éppen Petőfi-féle remekmű, mégis szavaink során ezek az alakzatok, elemek szorgos postagalambokként továbbítják üzenetünket, a konklúziónkat a címzetteknek; akár hónapokkal, évekkel, évtizedekkel a kimondásuk után is.

 

Az eredménye?

Megjegyeznek.

Téged.

 

 

Ezért leszel sikeresebb előadó, ha nyelvi alakzatokat használsz

 

Minden ember szimbólumokon és képi reprezentációkon keresztül képes gondolatban térben és időben mozogni. Azaz játszi könnyedséggel ismer fel ok-okozati összefüggéseket vagy von le következtetéseket.

Mindezt anélkül, hogy te vért izzadnál előadóként az üzeneted célba juttatása érdekében.

Ilyenkor saját magad feladatát könnyíted meg. A szimbolikus gondolkodás előnye, hogy komplex folyamatok villámgyors megértését segíti elő.

 

Az írásban vagy szóban megjelenő jelképek, metaforák, retorikai alakzatok olyan neurális autópályák, amelyeken a másodperc törtrésze alatt száguld az információ A-ból B-be. (Berze Márton)

 

A közönséged összehasonlít, azonosít és analógiákat használ. Minél bonyolultabb a témád, annál inkább.

Az irodalmi alkotásokban a szemléletességnek és a hatásosságnak gyakori eszköze a képszerűség, a képi ábrázolás. Mivel a képek magyaráznak, megvilágítanak, szemléltetnek és ezáltal a megértést is segítik.

 

Az alakzat (latinul schema) a nyelvi elemek különleges, szokatlan összekapcsolódási módja, használata.

 

Az alakzatok osztályozásának nekiugrott már Arisztotelész, Cornificius, de még Quintilianus is.

Mégis leginkább a négyes modell szerint csoportosítják őket a leggyakrabban: megkülönböztethetünk a nyelvi szintek szerint hang-, szó-, mondat- és gondolatalakzatokat, és négy változáskategóriát (hozzáadás, elvétel, felcserélés, sorrendváltoztatás-átalakítás).

Ezek:

  1. adjekció (bővítés, hozzátoldás);
  2. detrakció (elhagyás, csökkentés);
  3. transzmutáció (felcserélés);
  4. immutáció (helyettesítés);

 

Fő alakzat-típusok:

  • hangalakzat (metaplazmus),
  • szóalakzat (metaszeméma),
  • mondatalakzat (metataxis),
  • gondolatalakzat; (metalogizmus);

 

Az alakzatok még ma is a klasszikus és modern retorika egyik alapkategóriája:

„Ó, idők! Ó, erkölcsök!” (Cicero)

felsorolás – halmozás

 

„Iszonyú átkot / kiáltva a királyra és udvarára / s az asszonyokra és a palotára/ s a színészekre és a mímesekre / s az árusokra és a mívesekre” (Babits Mihály)

fokozás

 

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak / fenyvesekkel vadregényes tája!” (Petőfi Sándor)

oximoron

 

„Ólmos pehely, fagyos láng, tiszta füst, / virrasztó álom, sorvasztó öröm” (William Shakespeare)

paradoxon

 

„Szép távolságoddal itt vagy” (Weöres Sándor)

paradoxon

 

Szókép vagy nyelvi alakzat?

Az alakzatok a mondat vagy szókapcsolat milyenségére utalnak (pl. paradoxon), a szóképek pedig érzések vagy érzelmek megjelenítésére szolgálnak.

Egy cikksorozat formájában igyekszem bemutatni a párhuzamosságon vagy ellentéten alapuló alakzatok hatásosságát. Az egyik megerősít, a másik feszültséget kelt. Miért is van szükséged akár ez utóbbira egy prezentációban akár?

Tetszett? Oszd meg az ismerőseiddel!

Gyakorlatias, azonnal használható prezentációs tippek az e-mail-fiókodba. Kéred?

Blog feliratkozás

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.